Fakkeldefilé

Tags

, , , , , , , ,

FakkeldefiléGisteren voor het eerst in jaren weer wezen kijken bij de fakkeltocht omdat mijn kleindochter voor het eerst met de scouting mee liep. Het defilé begint op het 18 Septemberplein, daar vertrekken dan eerst de voertuigen met o.a. veteranen. Vanuit veel wagens wordt snoep en chocolade gestrooid voor de kinderen. Na de voertuigen komen de muziekbands, verschillende groepen en regio scouting Eindhoven is met een zeer grote groep scouts de hekkensluiter van de stoet. Door de stad gaan ze naar het Stadhuisplein waar ze langs de inmiddels aanwezige veteranen en de burgemeester lopen. Op het Stadhuisplein ontsteekt de burgemeester de vlam bij het monument. Op het moment dat de vlam zou worden ontstoken was er een wolkbreuk en ging het bevrijdingsvuur uit, gelukkig zijn er altijd meerdere vlammen en met de tweede vlam en ‘n paraplu ging het wel goed.

De stad Eindhoven is 70 jaar geleden, op 18 september 1944, door geallieerde troepen bevrijd. Al vanaf 1945 wordt de bevrijding ieder jaar herdacht én gevierd. Eindhoven organiseerd als enige stad in Nederland, jaarlijks een aantal historische, culturele en sportieve evenementen rondom de bevrijding. De initiatiefnemers besloten in 1945 om jaarlijks het bevrijdingsvuur vanuit Normandië naar Eindhoven te halen. Daartoe werden vriendschapsbanden met de eerst bevrijde Franse stad Bayeux aangeknoopt. In september 2008 mondden deze vriendschappelijke betrekkingen uit in een officiële “jumelage”. Ook nu nog heeft Eindhoven als enige Europese stad de traditie om het bevrijdingsvuur in Bayeux op te halen. Het bevrijdingsvuur wordt daarna doorgegeven aan omliggende gemeenten die het vuur gebruiken bij hun eigen bevrijdingsviering dagen later. De fakkel met het bevrijdingsvuur, gedragen door wielrenners en vanaf Valkenswaard verder getransporteerd door hardlopers, volgt vanuit Bayeux vrijwel dezelfde route die de geallieerden in 1944 aflegden. De wielrenners en hardlopers die de bevrijdingsfakkel naar Eindhoven brengen, hebben nu twee dagen nodig om de 650 km naar Eindhoven af te leggen. In 1944 deden de geallieerde legers er 105 dagen over. Bij Best landden op 17 september 1944 duizenden parachutisten van de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie, die op 18 September van noordelijke richting Eindhoven in trokken en daar de grondtroepen uit het zuiden ontmoetten. Gezamenlijk bevrijdden zij op 18 september 1944 de stad Eindhoven. [bron:stichting 18september.nl ]

Basecamp Operatie Market Garden

Tags

, , , , , , ,

1451475_284177351771813_2716859976432655591_nRemember September is het het motto van deze maand in het zuiden. 70 jaar geleden zijn ze hier bevrijd van de Duitsers door de geallieerden. Onder de naam OMG, Operatie Market Garden trokken o.a. de Amerikanen, Britten, Nederlandse verzetsstrijders en Polen vanuit zuiden naar boven de rivieren. [OMG]
Deze week herhalen ze de route met nog de enkele veteraan die in leven is en op allerlei plaatsen langs de route activiteiten.
Het basecamp van de militairen is in Veghel en ik hoorde gisteren bij Liberation Task Force dat dit erg leuk was om naar toe te gaan. Inderdaad was het leuk, allerlei tenten kampen, materiaal dat er stond, muziek uit die tijd. Je kon zelfs in een tank mee rijden, niet gedaan maar erg leuk om naar te kijken.

Historisch konvooi Liberation Task Force

Tags

, , , , , , , , , , ,

SoldierVanmorgen was ik bij Winkel centrum Woensel, boodschappen doen maar ook omdat ik wist dat het historisch konvooi, de Liberation Task Force daar hun pauze zouden houden. Het konvooi kwam van Valkenswaard en was op weg naar Son. [De Liberation Task Force werkt hierin samen met Koninklijke Landmacht, die haar 200 jarig bestaan viert, om tijdens het jubileum van 70 jaar de warme relatie tussen Nederlanders en Britten te eren.]

Tijdens het parkeren bleek dat een vrachtwagen een oververhitte motor had, de heren bleven er rustig onder, het was duidelijk dat dit niet iets verontrustends was.
Daarna moest een deel op appél staan, de bevelvoerder sprak de manschappen toe. “ja, hij had ook de Mac gezien maar ze waren daar niet om een overal op de mac te doen, ze hadden broodjes en drinken mee en moesten dus bij hun voertuig blijven” Iedereen knikte braaf “ja”en even later liepen er toch diverse mannen met koffie en zakken van de mac. De Britse soldaat waar ik ‘n grapje tegen maakte over zijn koffie van de mac, gaf me een vette knipoog. ;-)
De 5 veteranen kregen veel aandacht, de Schotse soldaten vonden het verdacht dat ik vanaf een laag standpunt een foto wou maken en de enige vrouwelijke soldaat was iedereen enthousiast aan het vertellen dat dit ‘Once in a lifetime experiences” was om deze Britse voertuigen hier in Nederland te zien, dat ze met al die voertuigen met de boot waren gekomen en dat het een grote operatie was geweest. Trots was ze.

This morning I went to the shoppingmall Woensel Xl, shopping but also because I knew that the historical convoy the Liberation Task Force would keep their break there. The convoy came from Valkenswaard and was on his way to Son. [The Liberation Task Force works together with Royal Army, which celebrates its 200th anniversary, to honor. Warm relationship between the Dutch and the British during the anniversary of 70 years]

During the parking appeared that a truck had an overheated engine, the soldiers stayed quiet, it was clear that this was not something disturbing.
Then some had to stand at roll call, the commander spoke to the men. “Yeah, he had seen the Mac, but they were not there to go to the mac they had sandwiches and drinks with them and had to stay with their vehicle” Everyone nodded obediently “yes”, later on their where some men with coffee and bags of the mac. The British soldier I was making a joke to about his coffee from the mac, gave me a wink. ;-)
The five veterans received much attention, the Scottish soldiers found it suspicious that I wanted to make a picture from a low point and the only female soldier was all excited to tell everyone that this was a “Once in a lifetime experiences” to see the British vehicles here in the Netherlands, that they had came by boat with all those vehicles and that it had been a major surgery proud she was.