Tags

, ,

De voormalige steenkoolmijn van Beringen behoorde tot de N.V. Kempense Steenkoolmijnen. Demijn van Beringen wordt beschouwd als de toeristische en culturele toegangspoort tot de mijnstreek. Het geheel van mijngebouwen, de mijncité en de mijnterrils vormt vandaag de grootste industrieel-archeologische site in Vlaanderen. Ook het Vlaams Mijnmuseum is in Beringen gevestigd. In 1993 werd de mijnsite beschermd. In 2007 werd de mijnsite van Beringen als Belgisch ankerpunt gekozen door ERIH (European Route of Industrial Heritage).

The former coal mine in SA Kempense Beringen belonged to the Coal Mines. The mine of Beringen is considered the cultural and tourist gateway to the mining area. The whole of my buildings, I cite the mining slag heaps and is today the largest industrial archaeological site in Flanders. The Flemish Mining Museum is located in Beringen. In 1993 the mine site protected. In 2007 the mine site Beringen as chosen by Belgian anchor ERIH (European Route of Industrial Heritage).

Advertenties