Tags

, , , ,

De sfeer die ik aantrof in Doel is moeilijk te omschrijven. Net zo goed als dat het moeilijk is te begrijpen dat dit alles misschien wel voor niets is geweest. En wat gebeurt er met de monumenten in Doel? De kerk en de begraafplaats? En als de nog aanwezige bewoners mogen blijven, hoe verhouden zij zich dan tot elkaar?

The atmosphere that I found in Doel is hard to describe. Just as it is difficult to understand that all this may be in vain. And what happens to the monuments at Doel? The church and the cemetery? And if the inhabitants are allowed to stay, then how do they compare with this village?

Advertenties