Tags

, , , , ,

Een leegstaand en verlaten kinderopvangtehuis midden in de bossen van België, Duinen- Heide. Vroeger een opvangtehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen, later een dag- en nachtopvang en nu verwaarloosd en verlaten.

[Kort geleden een reactie gekregen van een meneer die zelf jarenlang op deze locatie kwam en nu bezig is met een boek.
In het urbex wereldje stond deze locatie bekend als weeshuis. Nu is de urbex gewoonte dat de eerste die een locatie ‘ontdekt’ een naam geeft. Die urbexer heeft er een Weeshuis van gemaakt. Nu  moeten urbex namen niet altijd letterlijk worden genomen, vaak is er een herkenning in de locatie of het doel van de locatie en dan proberen niet te veel prijs te geven in de naam om zo geen ‘verkeerde personen’ naar de locatie te leiden.
De naam weeshuis doet de voormalige bezoekers pijn, de goede naam is: Kinderopvangcentrum (KOC) Duinen-Heide, Kolonie de Beeckman, As” , vroeger gekend onder de naam “Oevre National de Colonies Scolaires Catholiques; de Beeckman, Asch.
De functie was voornamelijk het opvangen van kinderen waarvan de ouders door een moeilijke periode gingen en niet meer voor hun kinderen voorzien konden. De kinderen waren er graag, soms liever dan thuis.]
.

An abandoned child home in the woods of Belgium, Duinen-Heide. Formerly a home for children with behavioral problems , after a day & night care and now ignored and abandoned.

Advertenties