Tags

, , , ,

Voor vandaag ben ik aan ’t spelen geweest met HDR fotografie.
‘Over the top’


Opwettense Watermolen

 • In 1884 heeft Vincent van Gogh deze molen geschilderd.
 • Deze onderslag-watermolen werd rond de 11e eeuw gebouwd als ban-korenmolen op de Kleine Dommel aan de Opwettenseweg 201 (de weg van Tongelre naar Nuenen) in buurtschap Opwetten in Nuenen.
 • Een gedeelte van de molen heeft dienst gedaan als olie-, houtzaag- en volmolen. Het achterste deel was in gebruik als leerlooierij.
 • In de 14e eeuw was de molen eigendom van de Heren van Cuyk en Mierlo, daarna van de Bossche eigenaars Dicbier van laatstgenoemde Heerlijkheid.
 • Na een brand in 1743 werd de molen door de toenmalige eigenaar, Joh. Sengers, als dubbele onderslagmolen herbouwd.
 • Deze watermolen heeft nu het grootste waterrad van Nederland, in de 19e eeuw kwam de molen in bezit van de familie Van Hoorn.
 • Op de foto’s is het hoge gebouw met het grote rad de korenmolen en het lage gebouw herbergde vroeger een oliemolen
 • Het naastgelegen muldershuis heeft een gevelsteen, die herinnert aan de 100ste verjaardag van mulder Piet van Hoorn (1873 – 1974).
 • De namen van veel molenaars en knechts zijn in het hout gekerfd.
 • Het is een rijksmonument, evenals de naastgelegen molenaarswoning (uit de 17e of 18e eeuw) op huisnummer 199.

Everything has already been photographed, but not by me ….

Opwettense Watermill

 •  In 1884, Vincent van Gogh painted this mill.
 • This sub-stroke mill was built around the 11th century as a corn mill on the banks of the Kleine Dommel Opwettenseweg 201 (the road from Tongelre to Nuenen) in Opwetten hamlet in Nuenen.
 • A portion of the mill served as oil, wood sawing and fulling mill. The rear portion was used as a tannery.
 •  In the 14th century the mill was owned by the Lords of Cuyk and Mierlo, then owners of the Bossche Dicbier of that glory.
 •  After a fire in 1743, the mill by the then owner, John. Sengers, a double below Slagmolen rebuilt.
 • This mill is now the largest waterwheel in the Netherlands in the 19th century the mill owned by the family Van Horn.
 • In the pictures is the large building with the big wheel the flour mill and the low building once housed a mill
 • The adjacent house has a gable Mulder, commemorating the 100th anniversary of miller Piet van Hoorn (1873-1974).
 • The names of many servants and millers are carved into the wood.
 •  It is a national monument and the adjacent mill house (from the 17th or 18th century) at number 199.
Advertenties