Tags

, , , , , , ,

Een urbex locatie die ik heel graag wou zien. In urbexland is het echter ‘not done’ om de locatie te vragen. Je gaat zelf puzzelen, je bekijkt foto’s van anderen, kijkt naar aanwijzingen van locatie en dan zoeken. Tegenwoordig is googlemaps met streetview daar ideaal voor.
Na een avondje zoeken had ik de locatie gevonden, ’n adrenaline shot!
Nu durfde ik ’n voorstel op ’t forum te doen om een dag op pad te gaan. Ik wist in ieder geval dat ik dan 2 locaties zou hebben. Binnen korte tijd waren er al een paar enthousiaste reacties en bleek ik ook goed te zitten met mijn locatie.


An urbex location I really wanted to see. In urbexland it is ‘not done’ to just ask for the location. You need to puzzle, you look at pictures of others, looking for clues that will lead you to the location and then search. Today google maps with street view is ideal.
After a night of searching I had found the location, an adrenaline shot!
Now I dared to propose at the forum to go urbexing. I knew at least that I would have 2 locations. Within a short time there were a few enthusiastic responses and I was also good to sit with my location.