Tags

, , , , , ,

Oorlog hoort in het museum. Dat is het motto van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, dat één van de twee thema-musea van het Liberty Park is.

Gisteren na eerst wat thuis gerommeld te hebben ben ik naar Overloon gereden, ik had er behoefte aan om weer eens in mijn eentje op pad te gaan en even te genieten van het NU.
Lijkt niet zo handig om naar een oorlogsmuseum te gaan en dan in het nu te willen genieten maar juist door de beelden en verhalen daar lukte het toch aardig.
Jaren terug hier al eens met de kids geweest, ik was toen erg onder de indruk van de herdenkings/stilte ruimte. Ook nu weer even hier op ’t bankje gezeten with Me, Myself & I.

In het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Daar ziet u hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren. Maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging. Er is aandacht voor het verzet in die tijd, maar ook voor de vervolging. En tenslotte natuurlijk ook voor de bevrijding met daarbij speciale aandacht voor de Slag om Overloon.

Wat is hier gebeurd?
In september 1944 bedacht Montgomery het aanvalsplan Market Garden. De combinatie van luchtlandingen bij Arnhem en het vrijmaken van een smalle corridor door Zuid-Nederland moest de verdere opmars naar Berlijn mogelijk maken. Dit plan slaagde maar half. De geallieerde troepen wilden hun corridor verbreden en versterken, maar de Duitse tegenstander probeerde daarentegen om de Geallieerden de pas af te snijden. Zij raakten slaags op 30 september in de buurt van Overloon. Duitse Panther tanks en Amerikaanse Sherman tanks bestookten elkaar onophoudelijk. Ongeveer een week later mengden zich ook Britse troepen in de strijd. Uiteindelijk duurde het bijna drie weken voordat Overloon en het zuidelijker gelegen Venray waren bevrijd. De Slag om Overloon staat bekend als de zwaarste tankslag die ooit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. In het museum treft u nog diverse voertuigen uit die strijd aan, zoals een Duitse Panther tank, maar ook Britse en Amerikaanse tanks en kanonnen.

War belongs in the museum. That is the motto of the Dutch National War and Resistance Museum, which is one of the two theme museums in Liberty Park. In the National War and Resistance Museum, the history of the Second World War is presented. Here, you will see how it came to be that, in a period of five years, more than fifty million people lost their lives. But also how the oppressed population managed to cope with restrictions and shortages in a resourceful way. Attention is given to the resistance in those days, but also to the persecution. And finally, of course, to the liberation, with special attention to the Battle at Overloon.

What happened here?
In September 1944, Montgomery devised the Market Garden attack plan. The combination of airborne landings at Arnhem and clearing a narrow corridor through the southern Netherlands was supposed to facilitate the further advance to Berlin. The plan was only half successful. The allied troops wanted to widen and reinforce their corridor. However, the German opponent tried to cut the Allies off. They came to blows on 30 September near Overloon. German Panther tanks and American Sherman tanks fired upon each other continuously. About a week later, British troops joined the battle as well. Eventually, it took almost three weeks before Overloon, and Venray further south, were liberated. The Battle at Overloon is known as the heaviest tank battle ever on Dutch soil. In the museum you will still find several vehicles from that battle, such as a German Panther tank, and British and American tanks and guns.

Advertenties