Tags

, , , , , , , , , , ,

SoldierVanmorgen was ik bij Winkel centrum Woensel, boodschappen doen maar ook omdat ik wist dat het historisch konvooi, de Liberation Task Force daar hun pauze zouden houden. Het konvooi kwam van Valkenswaard en was op weg naar Son. [De Liberation Task Force werkt hierin samen met Koninklijke Landmacht, die haar 200 jarig bestaan viert, om tijdens het jubileum van 70 jaar de warme relatie tussen Nederlanders en Britten te eren.]

Tijdens het parkeren bleek dat een vrachtwagen een oververhitte motor had, de heren bleven er rustig onder, het was duidelijk dat dit niet iets verontrustends was.
Daarna moest een deel op appél staan, de bevelvoerder sprak de manschappen toe. “ja, hij had ook de Mac gezien maar ze waren daar niet om een overal op de mac te doen, ze hadden broodjes en drinken mee en moesten dus bij hun voertuig blijven” Iedereen knikte braaf “ja”en even later liepen er toch diverse mannen met koffie en zakken van de mac. De Britse soldaat waar ik ’n grapje tegen maakte over zijn koffie van de mac, gaf me een vette knipoog. 😉
De 5 veteranen kregen veel aandacht, de Schotse soldaten vonden het verdacht dat ik vanaf een laag standpunt een foto wou maken en de enige vrouwelijke soldaat was iedereen enthousiast aan het vertellen dat dit ‘Once in a lifetime experiences” was om deze Britse voertuigen hier in Nederland te zien, dat ze met al die voertuigen met de boot waren gekomen en dat het een grote operatie was geweest. Trots was ze.

This morning I went to the shoppingmall Woensel Xl, shopping but also because I knew that the historical convoy the Liberation Task Force would keep their break there. The convoy came from Valkenswaard and was on his way to Son. [The Liberation Task Force works together with Royal Army, which celebrates its 200th anniversary, to honor. Warm relationship between the Dutch and the British during the anniversary of 70 years]

During the parking appeared that a truck had an overheated engine, the soldiers stayed quiet, it was clear that this was not something disturbing.
Then some had to stand at roll call, the commander spoke to the men. “Yeah, he had seen the Mac, but they were not there to go to the mac they had sandwiches and drinks with them and had to stay with their vehicle” Everyone nodded obediently “yes”, later on their where some men with coffee and bags of the mac. The British soldier I was making a joke to about his coffee from the mac, gave me a wink. 😉
The five veterans received much attention, the Scottish soldiers found it suspicious that I wanted to make a picture from a low point and the only female soldier was all excited to tell everyone that this was a “Once in a lifetime experiences” to see the British vehicles here in the Netherlands, that they had came by boat with all those vehicles and that it had been a major surgery proud she was.

Advertenties